Home
Home

Wijkteams
De kerkelijke gemeente is ingedeeld in wijken. Per wijk is als aanspreekpunt een ouderling toegewezen. Bij ziekte, ziekenhuisopname of thuiskomst, geboorte, overlijden en andere zaken kunt u contact opnemen met de predikant. U kunt er ook voor kiezen een en ander te melden bij uw wijkouderling.

Taakomschrijving wijkbezoeker
Als wijkbezoeker ondersteun je de wijkouderlingen bij het pastoraat in de gemeente.

Je legt daartoe de belofte van geheimhouding af van alles wat je in het kader van je werkzaamheden ter kennis komt en een vertrouwelijk karakter draagt.

In overleg met de wijkouderling neem je een deel van het bezoekwerk in de wijk voor je rekening.

Je bent samen met de wijkouderling aanspreekpunt voor gemeenteleden in je wijk en je draagt er zorg voor dat hun stem via de wijkouderling gehoord wordt in de kerkenraad.

Je bezoekt de vergaderingen van het wijkteam.

Je verdiept je d.m.v. zelfstudie en eventueel door het bezoeken van cursussen
in de aard van het pastorale gesprek en de vormgeving van het bezoekwerk in de gemeente.

Tijd
½ tot 1 volle avond in de week, waarbij de periode van het winterwerk drukker zal zijn dan de zomerperiode.

2 wijkteamavonden
Overige avonden voor bezoekwerk
Eventueel het volgen van een cursus op dit gebied