Home
Home

Werk in de kerk

Torendienstmedewerkers/-sters
Voor het welkom heten op zondagmorgen in de toren is de groep torendienstmedewerkers/-sters op zoek naar versterking.
Interesse? Aanmelden kan bij de scriba; henk.ijdo@hervormdnumansdorp.nl of via website@hervormdnumansdorp.nl 

Beamteam
Het beamteam kan nog wel wat versterking gebruiken. 
Interesse? Aanmelden kan bij het beamteam: beamteam.hk@kerknumansdorp.nl of via website@hervormdnumansdorp.nl

Administrateur CvK
De taak van administrateur omvat het verwerken van alle inkomsten en uitgaven van de Kerkrentmeesters in Twinfield en het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving binnen een door de PKN beschikbaar gestelde rapportage-omgeving. Tevens is de administrateur lid van de financiële commissie en actief betrokken bij het te voeren financieel beleid binnen het CvK. Beroepsmatige kennis van en ervaring met jaarrekeningen en financiële administraties is voor deze functie een absolute must. De penningmeester van het CvK verricht overigens de reguliere betalingen en is verantwoordelijk voor de praktische dagelijkse financiële zaken, waarbij betalingen boven een drempelwaarde door de administrateur geaccordeerd worden. Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij Jelmer Vos (jelmer.vos@hervormdnumansdorp.nl) of Niek Pegels (niek.pegels@hervormdnumansdorp.nl).