Home
Home

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente in Numansdorp. 
Op deze site vindt u actuele informatie.

De kerkenraad is dankbaar dat wij weer, in sterk aangepaste vorm, als Gods Gemeente kunnen samenkomen tijdens de ochtenddiensten
Dit kan georganiseerd worden volgens ons eigen Gebruiks- en Reinigingsplan Dorpskerk, dat recent is vastgesteld. Hiermee voldoen wij aan de landelijke richtlijnen voor aangepaste erediensten in Corona-tijd. 
De toegang tot de erediensten is beperkt. Op dit moment zullen (naast zogenaamde ‘medewerkers’ bij de dienst) maximaal 75 gemeenteleden worden uitgenodigd om de ochtenddiensten bij te wonen.
Wij werken met een reserveringssysteem om de toegang tot het kerkgebouw zorgvuldig te laten verlopen en de toewijzing van zitplaatsen eerlijk te verdelen.

Als uit landelijke berichtgeving blijkt, dat de regels moeten worden verscherpt of aangepast, zal de kerkenraad onmiddellijk hiertoe overgaan en u zo snel mogelijk informeren.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een gesprek? Dat kunt u aangeven via info@hervormdnumansdorp.nl 

De diensten met beeld worden digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
U kunt de liturgie van de ochtenddienst en een beknopte liturgie van de avonddienst meekijken via deze link


Ochtenddienst 27 september 2020
Voorganger: Ds. W. van der Hoeven, Amersfoort
Organist: Danny Spaans
Bijbellezing: 1 Samuel 24 en Johannes 13: 31-35 (HSV)

Bijzonderheden: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Avonddienst 27 september 2020
Voorganger: 
Ds. H.J. Franzen, Pijnacker

Organist: Arie Bestebreur

Bijbellezing: 
Marcus 2: 1-12 (NBG)

Het blijft een bijzondere tijd, een tijd die ons kansen biedt om naar elkaar om te zien, als gemeente, maar ook in uw eigen buurt of op het werk. Blijf met elkaar in contact, dat kan via de moderne middelen of gewoon met een belletje. Kijkt u uit naar uw naaste en helpt u waar nodig met een boodschapje of anderszins?

Collecten
Nu er niet gecollecteerd kan worden kunt u uw wekelijkse bijdrage ook digitaal voldoen.
Informatie daarover vindt u hier!