Home
Home

Welkom
Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente in Numansdorp. 
Op deze site vindt u actuele informatie.

Kerkbezoek
Het is bijna een jaar geleden, dat het corona-virus ons dwong tot sterke aanpassingen in onze kerkdiensten en de andere activiteiten binnen onze gemeente bijna stil vielen. Een plotselinge situatie van online diensten, gevolgd door een periode van beperkt kerkbezoek, dat eind 2020 helaas werd gewijzigd in online kerkdiensten zonder enige vorm van zang. Samen met u voelen we het gemis aan onderling contact en aan de samenzang in onze mooie kerk. De afwegingen en keuzes hierin zijn nog steeds zwaar. Daarom heeft de kerkenraad tot nu toe de richtlijnen gevolgd die de Protestantse Kerk Nederland formuleert.

Op basis van de meest recente richtlijnen zijn wij dankbaar u te kunnen meedelen, dat vanaf DV zondag 7 maart a.s. de kerkdiensten weer open zijn voor beperkte deelname door gemeenteleden. Hoewel we nog niet samen kunnen zingen, is er ook weer ruimte voor voorzang. In alle opzichten blijven wij de RIVM-richtlijnen in acht nemen en zullen we de landelijke ontwikkelingen t.a.v. het virus goed in de gaten houden. In het geval dat de richtlijnen voor kerkdiensten weer worden aangescherpt, zullen wij hierin meegaan.

Zoals u inmiddels gewend bent, kunt u zich wekelijks uiterlijk op woensdagavond 20:00 uur aanmelden voor de eerstvolgende ochtenddienst. Dat kan via telefoon/whats-app 06-192 932 95 of een email naar kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl. Voorlopig mogen we maximaal 30 personen toelaten, inclusief alle ‘medewerkers’ aan de dienst. U krijgt uiterlijk op vrijdag reactie op uw aanmelding. Wij kunnen op dit moment nog geen koffiemoment organiseren na afloop van de dienst.

Ook voor de avonddiensten zijn gemeenteleden weer welkom. Hiervoor hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Registratie vindt plaats direct voorafgaand aan de dienst.

Thuis mee beleven?
De diensten met beeld worden digitaal uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

U kunt de liturgie van de ochtenddienst en een beknopte liturgie van de middagdienst meekijken via deze link.

Collecten
Nu er niet gecollecteerd kan worden kunt u uw wekelijkse bijdrage ook digitaal voldoen.
Informatie daarover vindt u in onze webshop!

Hulp nodig?
Heeft u hulp van de kerk nodig?
Bel 06-192 932 95 of mail naar kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl