Home
Home

Wijkindeling
De kerkelijke gemeente is ingedeeld in wijken. Per wijk is als aanspreekpunt een wijkouderling toegewezen. Bij ziekte, ziekenhuisopname of thuiskomst, geboorte overlijden en andere zaken kunt u contact opnemen met de predikant. U kunt er ook voor kiezen een en ander te melden bij uw wijkouderling (zie hiernaast bij ouderlingen).

De indeling van de wijken: 

Wijk 1
2e Dwarsweg, Burg. de Zeeuwstraat 1 t/m 49, Burg. De Zeeuwstraat 2 t/m 28, Hoekstraat, Fortlaan, Goudvink, Kerkstraat, Koolmeespad, Korte- en Lange Boomweg, Kwikstaart, Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Merelerf, Nachtegaalstraat, Numansgors, Putter, Roodborst, Schuringsedijk, Schuringsehavenkade Oostzijde, Schuringsehavenkade Westzijde, Tapuit, Torensteepoldersekade, Torenstraat, Voorstraat, Wethouder van der Veldenweg, Zweedsewijk, Zwaluwplaats.

Wijk 2
Bernhardstraat 25 (Buitensluis), Rehobothplein.

Wijk 3
Beatrixstraat, Beneden Molendijk, Bernhardstraat 1 t/m 23, Bernhardstraat 2 t/m 20, Burg. de Zeeuwstraat 112 t/m 154, Burg. de Zeeuwstraat 167 t/m 197, Christinastraat 1 t/m 99, Derde Dwarsweg, Emmastraat, Flohilstraat, Groeneweg 1 t/m 5, Groeneweg 2 t/m 16, Havenkade, Havenstraat, Heulbrug, Irenestraat, Julianastraat, Kievitstraat, Koninginneweg, Margrietstraat, Molendijk, Nassaustraat, Oranjestraat, Poortvlietstraat, Veerweg, Vlielanderstraat, Volgerlandseweg, West- en Lange Biesakkerweg, Wilhelminastraat, daarnaast ook allen die lid zijn en meeleven van buiten de grenzen van Numansdorp.

Wijk 4
Azaleastraat, Berkenlaan, Bernhardstraat 24 t/m 76, Bernhardstraat 45 t/m 99, Beukenlaan, Eikenlaan, Goudenregenstraat, Groeneweg 16a t/m 56, Hendrikshoeve, Groeneweg 17 t/m 53, Jasmijnstraat, Kastanjestraat, Lavendelstraat, Meidoornstraat, Plataanstraat, Rozenlaan, Seringenstraat, Tuindorp.

Wijk 5 
Bachstraat, Van Beethovenstraat, Bizetstraat, Brahmstraat, Burg. Henrylaan, Chopinstraat, Griegstraat, Hallinxweg, Händelstraat, Mendelssohnstraat, Mozartstraat, Middelsluissedijk WZ, Rijksstraatweg, Schubertstraat, Sweelinckstraat, Verdistraat, Vivaldistraat.

Wijk 6 
Van Barrylaan, Blankenheymstraat, Comelis de Wittstraat, Fazantstraat, Gruttostraat, Kwartelstraat, Meerkoetplaats, Nieuweweg, Patrijslaan, Pauwstraat, Plevierstraat, Rietzangerstraat, Roerdompsingel, Scholeksterstraat, Spechtstraat, Winterkoning, Vrijthofflaan, Zwanenoord.

Wijk 7
Aart Reedijkweg, Bartholomeus Boschsingel, Burg. de Zeeuwstraat 30 t/m 110 en nr 51 t/m 165, Van Beaumontstraat, Brandgans,

Van Cromstrijensingel, Dirk Kluifhoofdstraat, Einsteinstraat, Generaalstafsinge,l Gerard Numanstraat, Groene Kruisweg, Van der Goessingel, Hoenderhof, Van Hogendorpstraat, Knottenbeltlaan, Kolgansplaats, Maximiliaanstraat, Middelsluissedijk OZ, Middelweg, Parallelweg, Reigerplaats, Schoolweg, Sweertssingel, Zijlstraweg, Zijplaan.