Home
Home

Ouderling
De ouderlingen hebben de zorg voor de samenhang tussen de mensen en groepen in de gemeente, de medeverantwoordelijkheid voor het verloop van de kerkdienst, de organisatie van het pastoraat in de gemeente, de ontwikkeling van de identiteit van de gemeente, zowel intern als extern. Bij pastoraat kun je denken aan het bezoeken van bijvoorbeeld zieken en het troost en bemoediging bieden waar nodig. In feite is het lief en leed delen een taak van iedereen in de gemeente. De ouderlingen kunnen hier het voortouw in nemen en het goede voorbeeld geven. De pastorale zorg wordt in nauw overleg met de predikanten geregeld.

Taakomschrijving Ouderling
Je maakt deel uit van de kerkenraad en bent daardoor medeverantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de erediensten.

Je legt daartoe de belofte van geheimhouding af van alles wat je in het kader van je werkzaamheden ter kennis komt en een vertrouwelijk karakter draagt.

Je hebt hart voor mensen en verlangt ernaar hen te bemoedigen in hun geloofsleven. Binnen de kerkenraad ben je daarom in het bijzonder verantwoordelijk voor het pastoraat: het individuele geloofsgesprek (waarin goed luisteren de belangrijkste vaardigheid is!).

Vanuit deze pastorale verantwoordelijkheid doe je het bezoekwerk binnen één wijk van de gemeente. Je verzorgt dit bezoekwerk in samenspraak met de wijkbezoeker en het wijkteam en richt je daarbij met name op de meelevende gemeenteleden.

Tijd
Gemiddeld 1 volle avond in de week. De periode van het winterwerk zal drukker zijn dan de zomerperiode.
10 kerkenraadsvergaderingen
9 ouderlingenberaden
Overige avonden voor bezoekwerk 

De ouderlingen zijn:
W. (Wilma) Verstoep - van 't Noordende
J.J. (Janie) van Everdingen - 't Jong
E.M. (Erik) Olislagers
M.A. (Marja) Verolme - van den Boogert
J.A. (Jonathan) Voskamp

Kijk voor de indeling van de wijken hiernaast (blauwe letters) onder wijkindeling.

Jeugdouderling
De jeugdouderlingen hebben een speciale taak richting de jeugd in de gemeente. Ze zijn betrokken bij het jeugdwerk, ze stellen een beleidsplan op en dragen zorg voor de uitvoering daarvan en ze zijn het aanspreekpunt voor de jeugd.

De jeugdouderlingen zijn:
M. (Monique) Harthoorn
L.W.T. (Lennart) van der Oost