Home
Home

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor alle stoffelijke gebeurtenissen binnen onze kerk. Het CvK maakt onderdeel uit van de kerkenraad en bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Zij worden ondersteund door heel veel vrijwilligers.
De aandachtsgebieden zijn:
- financiëel beleid: continuïteit en geldverwerving
- gebouwenbeheer: onderhoudsbeleid, restauratiebeleid, veiligheid
- 'Kerkelijk Bureau': ledenadministratie
- media/communicatie
- organisten

Taakomschrijving Ouderling-Kerkrentmeester
Samen met de overige Kerkrentmeesters vorm je het College van Kerkrentmeesters, dat verantwoordelijk is voor alle stoffelijke belangen (voor zover niet van diakonale aard) die er in de gemeente zijn en in het bijzonder voor de kerkelijke gebouwen (Kerkgebouw, Pastorie, Voorhof).

Je legt daartoe de belofte van geheimhouding af van alles wat je in het kader van je werkzaamheden ter kennis komt en een vertrouwelijk karakter draagt.

Je bent betrokken bij het motiveren van de gemeente om de financiën die nodig zijn bij elkaar te krijgen. Dit is o.a. de actie 'Kerkbalans' in januari van elk jaar en de collecten in de erediensten.

Als ouderling-kerkrentmeester voer je bij de komst van een nieuwe predikant gesprekken over huisvesting en inkomen. Hierbij word je gesteund door de richtlijnen die er landelijk zijn afgesproken.

Tijd
½ tot 1 volle avond in de week
10 kerkenraadsvergaderingen
6 kerkrentmeestervergaderingen

De ouderling-kerkrentmeesters zijn:
M.H. (Marieke) Smit - de Graaf  
E. (Ed) van Til
H. (Herman) van der Sluis

De kerkrentmeesters zijn:
D. (Eric) Drost
A.H.P. (André) van Everdingen
N.P. (Niek) Pegels