Home
Home

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is de ruimte in 'de Voorhof' waar de computers staan voor de ledenadministratie en de weekbrief:
Torenstraat 16, 3281 XP  Numansdorp, tel. 0186-651401.
Ook wordt regelmatig de 'brievenbus van het Kerkelijk Bureau' genoemd. Dat is de brievenbus van de kerk naast de deur van 'de Voorhof'. Deze wordt behalve door de ledenadministratie en de media ook gebruikt door de kerkrentmeesters, de diaconie en het moderamen. Daarom post graag gericht versturen, bijv. Kerkrentmeesters/Diaconie/Ledenadminstratie/Weekbrief zodat de stukken sneller op de juiste plaats terechtkomen.

Ledenadministratie
Wijzigingen met betrekking tot uw lidmaatschap, adreswijzing enz. kunt u doorgeven aan de ledenadministratie.
Dit kan via bovenstaand adres of via ledenadm.hk@kerknumansdorp.nl 

Weekbrief
De weekbrief wordt elke week bij binnenkomst aan de bezoekers van de kerkdienst uitgedeeld. De weekbrief is er om de gemeenteleden te informeren over de actualiteiten van de afgelopen week en de actualiteiten in de komende week. Kopij voor de weekbrief kunt u wekelijks aanleveren tot donderdag 14:00 uur in de brievenbus van 'de Voorhof' of u kunt een mail (zonder opmaak, Arial 10) vóór donderdag 14:00 uur sturen naar weekbrief@hervormdnumansdorp.nl

Het is mogelijk om de weekbrief digitaal te ontvangen. Stuur een mail met uw naam en adres naar weekbrief@hervormdnumansdorp.nl