Home
Home

Vrouwenbijbelstudiegroep
De vrouwenbijbelstudiegroep is één keer per maand, om de beurt bij iemand thuis. Er wordt gezongen, gebeden en een bijbelstudie gedaan aan de hand van een boekje dat steeds door de groep zelf wordt uitgezocht. Om de beurt bereidt iemand de middag voor, Het is op maandagmiddag van 13:30 - 15:30 uur. Het is fijn om elkaar als vrouwen onderling te ontmoeten, dingen te delen en er te zijn voor elkaar.