Home
Home

Maandgebed
De interkerkelijke gebedskring wordt gevormd door mensen uit Numansdorp die bij verschillende kerken behoren in de Hoeksche Waard. Het wordt als heel waardevol ervaren om als christenen, die het geloof elk op een andere manier beleven, samen in gebed te gaan. Er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen, gezongen en gebeden voor Numansdorp. Er wordt o.a. gebeden voor de kerken, de besluitvorming van de gemeenteraad, de scholen en het evangelisatiewerk. Elke eerste vrijdag van de maand is er gebedskring in 'de Voorhof', in de consistorie. Het duurt van 19:30 - 20:30 uur.

Kom eens een keer kijken. Je bent welkom en je kunt bidden zoals je gewend bent.