Home
Home

Alpha-cursus Numansdorp
Vanuit de Hervormde gemeente Numansdorp wordt regelmatig de Alpha-cursus aangeboden. Dit is een laagdrempelige cursus over het christelijk geloof. In 10 avonden willen we elkaar ontmoeten, met elkaar eten, in gesprek raken en willen we laten zien wat christenen nu eigenlijk geloven. Deze cursus is vrijblijvend en geeft je de kans om in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. De Alpha-cursus is gratis. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd.De cursus is steeds op een vaste avond. 

Alphacursus
Op dinsdag 4 februari 2020 willen we weer starten met een Alphacursus, een basiscursus over het christelijk geloof. Deze houdt in dat we tien weken op dinsdagavond vanaf 18:45 uur samen komen om met elkaar te eten en daarna door te praten over het belang en de betekenis van het christelijk geloof. Wanneer u zelf behoefte hebt om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij Ton Versteeg, tel. 0186-653275 of familie.versteeg@hotmail.com. In het kader van het missionaire gemeente zijn willen we u ook aansporen om mensen die u uit uw omgeving kent op deze cursus te attenderen. Zo kunt u ook bijdragen aan de verspreiding van het evangelie. Bij voorbaat onze dank daarvoor!