Home
Home

Alpha-cursus Numansdorp
Vanuit de Hervormde gemeente Numansdorp wordt regelmatig de Alpha-cursus aangeboden. Dit is een laagdrempelige cursus over het christelijk geloof. In 10 avonden willen we elkaar ontmoeten, met elkaar eten, in gesprek raken en willen we laten zien wat christenen nu eigenlijk geloven. Deze cursus is vrijblijvend en geeft je de kans om in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. De Alpha-cursus is gratis. Voor de maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd. De cursus is steeds op een vaste avond. 

Voor informatie
Ton Versteeg, telefoonnummer 0186-65 32 75 of  mail naar ton.versteeg@hervormdnumansdorp.nl