Home
Home

Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en wereldwijd. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties. Binnen de Hervormde en Gereformeerde Kerk in Numansdorp zijn mensen op zoek naar leden om Bijbelverspreiding mede mogelijk te maken. Lid worden kan vanaf € 10,- per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten van het NBG. Regelmatig worden bij doop en belijdenis of aan de kinderen van de kindernevendienst materialen, boekjes e.d. vanuit het NBG uitgedeeld.