Home
Home

Catechisatie Woonvoorziening Numansdorp
Eén keer per 2 weken is er catechisatie voor de bewoners van de woonvoorziening in Numansdorp. Er is in de woonvoorziening op woensdagavond van 19:30-20:15 catechisatie.
Er wordt samen gezongen en er is een Bijbelse vertelling.