Home
Home

Kindernevendienst
Elke zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 in 'de Voorhof'. Tijdens de verkondiging luisteren de kinderen in hun eigen ruimte naar een bijbelverhaal uit 'Vertel het maar'. Vaak sluit dit aan bij de schriftlezing die de predikant in de dienst heeft gelezen. Daarna maken we een verwerking die bij het verhaal past. Dit kan een kleurplaat zijn, maar soms zijn het ook mooie plak- en knipwerkjes. De grotere kinderen vinden het leuk om een quiz of spel te doen.
Tijdens een doopdienst geven de kinderen van de kindernevendienst een boekje met gedichtjes en mooi ingekleurde tekeningen als herinnering aan de doop. Regelmatig wordt aan een project gewerkt, bijvoorbeeld in de adventperiode en Pasen.

De oudere kinderen hebben een prekenschrijfboek. Hierin kunnen ze onder andere bijzonderheden van de dienst opschrijven, hun gebedspunten noteren en leuke vragen beantwoorden.