Home
Home

Bloemendienst
Als bloemen konden spreken, zouden ze u vertellen van de grootheid van God. Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Ze worden bezorgd bij gemeenteleden die 25, 40, 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, bij jarigen van 90 jaar en ouder en bij zieken. Verder staan er bloemen bij een huwelijksdienst, waarvoor het bruidspaar een bestemming kiest. De bloemendienst wordt financieel mogelijk gemaakt door giften (IBAN: NL58 RABO 0347 4008 25 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Kerk Numansdorp o.v.v. Bloemendienst).