Home
Home

Autodienst
Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen gebruikmaken van de autodienst. In de weekbrief staat per zondag vermeld wie autodienst heeft. Deze persoon kunt u bellen als u opgehaald wilt worden.