Home
Home
Naam Bank/postbankrekeningnummer
CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp         IBAN: NL54 RABO 0373 7115 65 
BIC: RABONL2U
 
CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp IBAN: NL32 RABO 0373 7115 73
Actierekening BIC: RABONL2U
 
   
Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp IBAN: NL58 RABO 0347 4008 25
BIC: RABONL2U

Periodiek schenken 
Op de gemeenteavond van 20 maart jl. is toegelicht dat door fiscaal slim(mer) te schenken u met dezelfde netto lasten een groter bedrag aan de kerk kan schenken. Een interessante mogelijkheid hiervoor kan de periodieke gift zijn. Deze gift van vijf jaarlijks gelijke bedragen is onbeperkt aftrekbaar. Dit in tegenstelling tot de gewone gift waarvoor een drempel en maximum gelden.
Als u meer geld terugkrijgt van de Belastingdienst, kunt u zonder extra kosten dus een groter bedrag aan de kerk schenken.
Ook de bijdrage van de actie kerkbalans kunt u via een periodieke gift doen, mogelijk zelfs nog voor het huidige jaar. 
U doet met een periodieke gift net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. 

Als u hierover meer wilt lezen, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/geef-een-gift/ U vindt hier ook de schenkcalculator waarmee u voor uw situatie kunt berekenen wat het voordeel van een periodieke gift in uw situatie is.
Als u verdere vragen heeft en/of een formulier voor het doen van een periodieke gift wilt ontvangen,
neem dan contact op met Eric Drost (penningmeester CvK ) via eric.drost@hervormdnumansdorp.nl 

Collectebonnen
Collectebonnen (per vel à € 25,- met coupures van € 0,50 en € 1,25) kunnen worden

gekocht door overmaking van € 25,- (of een veelvoud daarvan) op

IBAN: NL54 RABO 0373 7115 65
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Numansdorp
onder vermelding van 'collectebonnen'.


U kunt uw collectebonnen ook online bestellen via de webshop.


collectebonnen

 

 

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst kunt u uw bestelde vellen bij de penningmeester van het CvK ophalen.