Home
Home
Naam Bank/postbankrekeningnummer
CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp         IBAN: NL54 RABO 0373 7115 65 
BIC: RABONL2U
 
CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp IBAN: NL32 RABO 0373 7115 73
Actierekening BIC: RABONL2U
 
   
Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp IBAN: NL58 RABO 0347 4008 25
BIC: RABONL2U

 

Collectebonnen
Collectebonnen (per vel à € 25,- met coupures van € 0,50 en € 1,25) kunnen worden

gekocht door overmaking van € 25,- (of een veelvoud daarvan) op

IBAN: NL54 RABO 0373 7115 65
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Numansdorp
onder vermelding van 'collectebonnen'.


U kunt uw collectebonnen ook online bestellen via de webshop.

collectebonnen

 

 

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst kunt u uw bestelde vellen bij de penningmeester van het CvK ophalen.