Home
Home
datum tijd   
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 20 jan. 10:00-16:00 * Hoeksche Huiskamer, Pandje20
  19:30-21:30 * Ledenadministratie
  20:00-22:00 * Ouderlingenberaad
dinsdag 21 jan. 10:30-12:00 * Open Kerk
       voor persoonlijk stil moment
donderdag 23 jan.   * Kerkelijk Bureau Weekbrief
       inleveren voor 18:00 uur - Arial 10
vrijdag 24 jan. 15:00-16:00 * Gebedskring
  18:45 * 'de Buitensluis' weeksluiting, afd Meerzorg
zaterdag 25 jan.   18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
zondag 26 jan. 10:00-11:00 * Believe it!