Home
Home
datum tijd   
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 17 febr. 10:00-16:00 * Hoeksche Huiskamer, Pandje20
dinsdag 18 febr. 10:30-12:00 * Open Kerk
       voor persoonlijk stil moment
  18:45-22:00 * Alphacursus
  19:15-20:15 * Believe it!
donderdag 20 febr.    * Kerkelijk Bureau Weekbrief
       inleveren voor 18:00 uur - Arial 10
vrijdag 21 febr. 15:00-16:00 * Gebedskring
  18:45 * 'de Buitensluis' weeksluiting, afd Meerzorg
zaterdag 22 febr.   18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting