Home
Home
datum tijd   
activiteit
maandag 29 mei 10:00-16:00 * Geen Hoeksche HuisKamer, Pandje20
       i.v.m. Pinksteren
dinsdag 30 mei 10:30-12:00 *Open kerk,
  voor persoonlijk stil moment in de kerk
donderdag 1 juni *Kerkelijk Bureau Weekbrief, 
  inleveren voor 14:00 uur, 
  zonder opmaak in Arial 10