Home
Home

Gezamenlijke diensten met gereformeerde kerk
Er wordt een aantal diensten gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gehouden. Dit zijn speciale diensten zoals de Kinderdienst, Kerk-voor-joudienst, (aangepaste) gezinsdienst, scholendienst, startdienst en Kerstnachtdienst. 
Ook Hemelvaartsdag en de Diaconie-ZWOdienst zijn gezamenlijk.
In welke kerk de desbetreffende dienst gehouden wordt, kunt u zien in het preekrooster.