Home
Home

Gezamenlijke dienst met gereformeerde kerk
Er wordt een aantal diensten gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk gehouden. Dit zijn speciale diensten zoals de Kinderdienst, Kerk-voor-joudienst, (aangepaste) gezinsdienst, scholendienst, startdienst en Kerstnachtdienst. 
Ook Hemelvaartsdag, Diaconie-ZWOdienst en de Oudejaarsdienst zijn gezamenlijk.
In welke kerk de desbetreffende dienst gehouden wordt, kunt u zien in het preekrooster.