Home
Home

Dopen
Een keer per 2 maanden is er een doopdienst. Als u uw kind of uzelf wilt laten dopen kunt u doopaangifte doen bij de scriba.

Reeds langere tijd werd en wordt er in onze gemeente nagedacht over de betekenis van de Heilige Doop. Wat betekent 'gedoopt zijn'? Waarom laat ik als ouder mijn kind dopen? Hoe sta ik zelf als doopvader/moeder in de geloofsopvoeding? Kortom allemaal vragen in een belangrijke fase van je leven en ontwikkeling van je gezin.

Als kerkenraad willen we hierin tegemoet te komen door vooraf aan de bediening van de Heilige Doop samen te komen met de doopouders of met degenen die de doop hebben aangevraagd. Hierbij wordt de doop uitgelegd en wordt de doopdienst voorbereid. Daarnaast zijn er enkele keren per jaar samenkomsten met ouders van jonge kinderen waarin opvoedingsvragen aan de orde komen.

We hopen en bidden zodoende het fundament van de gemeente van Christus te verstevigen in Woord en Sacrament. Het is belangrijk om de doop te begrijpen en er uit te leven.