Home
Home

Opbouw
De gemeente bestaat uit leden met een onderscheid tussen belijdende leden, doopleden en geboorte-leden. Per oktober 2015 zijn er 333 belijdende leden, 1225 doopleden en 813 geboorteleden geregistreerd. In de gemeente zijn ouderen en gezinnen met jonge kinderen het sterkst vertegenwoordigd. Ondervertegenwoordigd zijn gezinnen met tieners, vanaf het moment dat de kinderen naar de middelbare school gaan. Tijdens de zondagse erediensten komen 's ochtends circa 180 mensen naar de kerk en ’s middags circa 35. Bijzondere diensten (Kerst, Pasen, Zin(g)in, scholendienst, enz.) worden goed bezocht.

 

Leeftijds

categorie

Ge-boorte-lid

%

Doop-lid

%

Lid-maat

%

Totaal

%

0 - 19

15

2%

179

15%

0

0%

194

8%

20 - 39

110

14%

177

14%

38

11%

325

14%

40 - 64

298

37%

534

44%

113

34%

945

40%

65 +

390

48%

335

27%

184

55%

909

38%

Totaal

813

100%

1225

100%

333

100%

2373

100%