Home
Home

Opbouw

Lidmaatschap:
Van onze gemeente kunt u officieel lid worden. Wij kennen drie vormen van lidmaatschap: dooplid, belijdend lid en vriend. In het eerste geval is iemand gedoopt, in het tweede heeft iemand ook belijdenis van het geloof gedaan. Vrienden zijn zelf niet kerkelijk betrokken maar stellen, omdat hun partner dat wél is, prijs op inschrijving.
Lidmaatschap is een administratieve aangelegenheid. Het is geen voorwaarde om te geloven of in de kerk te komen. Toch heeft lidmaatschap wel degelijk betekenis. Het is een bevesiging van onze wederzijdse betrokkenheid en zorg voor elkaar.
Per november 2022 zijn er in totaal 1815 leden, waarvan 925 doopleden, 311 belijdende leden, en 579 vrienden dan wel meegeregistreerden.

Als u recent naar Numansdorp verhuisd bent en in uw vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, hoeft u niets te doen. U wordt dan automatisch bij ons ingeschreven. In alle andere gevallen én bij vragen kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie: ledenadm.hk@kerknumansdorp.nl