Home
Home

Protestants Christelijke OuderenBond
De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Cromstrijen (110 leden, zowel mannen als vrouwen), maakt deel uit van de landelijke bond PCOB (350 afdelingen) en behartigt de belangen van 50-plussers, zowel individueel als collectief.

Maandelijks is er 's middags een contactbijeenkomst, beurtelings in Klaaswaal (de Schaapskooi) of Numansdorp (de Hoeksteen), die door zo’n 60 leden en belangstellenden wordt bezocht. Minstens 2x per jaar wordt een reisje of excursie georganiseerd. Een commissie lief en leed is actief. De afdeling biedt o.a. op verzoek hulp bij belastingaangifte, een rijbewijskeuring tegen sterk gereduceerd tarief is mogelijk en men kan tegen een aantrekkelijk tarief een zorgverzekering afsluiten. De afdeling is met 2 leden vertegenwoordigd in de Seniorenadviesraad van de gemeente Cromstrijen. Maandelijks verschijnt het ledenblad 'Perspectief' en een plaatselijke nieuwsbrief.