Home
Home

Missie
De Hervormde Gemeente van Numansdorp wil een Gemeente van Christus zijn in deze tijd en wereld, een wereld die gebroken is en waar mensen naar liefde en houvast hunkeren. 'Gemeente-zijn' betekent in de allereerste plaats een geloofsgemeenschap van mensen rondom haar Heer en Heiland, Jezus Christus.

Het is een gemeenschap van mensen die door Jezus Christus aan elkaar geschonken zijn en worden. Om één te zijn en te getuigen en te belijden, te vieren, te dienen en te delen.

Het is een geloofsgemeenschap waar mensen van harte bij mogen horen; waar mensen dienen, elkaar de ruimte en het respect geven om op een eigen wijze het geloof in Jezus Christus vorm te geven; waar mensen zich voor elkaar en anderen willen inzetten. In deze geloofsgemeenschap wordt het geloof in Jezus Christus gevierd, wordt geleerd, gediend en gedeeld zoals Jezus dat heeft doorgegeven.