Home
Home

Gebedskring
Op zondagmorgen om 9:30 uur wordt er ook gebeden door de gebedskring in zaal 3 van 'de Voorhof'. Er wordt gebeden voor u/jou, de organist, de koster, de oppas, de nevendienst, de kerkenraad en zeker ook voor de voorganger. Voor alles wat die dag in dienst staat van het Woord. Dat het vrucht mag dragen en vruchten zal uitdelen. Iedereen is van harte welkom, ook als u/jij niet hardop mee bidt.