Home
Home

Vacatures
De kerkenraad is op zoek naar een belijdend lid die het ambt van
ouderling-kerkrentmeester op zich wil nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba: scriba.hk@kerknumansdorp.nl 

Voelt u zich niet direct geroepen tot een ambt in de kerkenraad of bent u geen belijdend lid maar heeft u wel zin om iets op te pakken? 
We zoeken nog een administrateur, jeugdleiding, helpende handen voor incidentele acties en diverse andere kleinere taken.