Home
Home
Kerkbalans1

De actie Kerkbalans!
De actie Kerkbalans is van start gegaan met als thema: Geef voor je kerk.

Dit is een jaarlijkse actie waarbij we onze leden oproepen om een financiële bijdrage te leveren ten bate van het in stand houden van onze plaatselijke gemeente.


Alpha-cursus
Mijn hele leven is veranderd
sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht
zodat ik weet: Jezus leeft!
                                              
Je zult het nooit begrijpen
zolang je aan de zijlijn staat
maar als je eerlijk zoekt naar Jezus
als je bidt en vraagt om Jezus
als je knielt en bidt om Jezus
weet ik dat er iets veranderen gaat
©Martin Brand
                                                        
Hoe vaak horen we het niet: mensen die God hebben leren kennen via een Alpha-cursus. De Alpha-cursus geeft een heldere en aansprekende uitleg over het Christelijk geloof. De Alpha-cursus is niet alleen evangeliserend van karakter, maar ook geloofsverdiepend. Bent u niet opgevoed met het Christelijk geloof of kerkelijk bekend, gelovig, niet-gelovig of kent u iemand die u graag op weg wilt helpen, weet u even niet meer hoe het nu zit met uw geloofsleven, zoekt u verdieping of verfrissing, hiervoor is de Alpha-cursus bedoeld. Iedereen kan en mag aanschuiven.
Woensdag 23 januari 2019 start in onze gemeente weer een nieuwe Alpha-cursus. Tien avonden gezellig met elkaar eten, een onderwerp behandelen en alle vragen die bij u opkomen mogen worden gesteld. De avonden starten om 19.00 uur en worden rond 22.00 uur afgesloten. Wilt u zich aanmelden of misschien wilt u graag meer informatie? Dat kan via info.hk@kerknumansdorp.nl 
                                 
Wat kunt u doen in de gemeente voor de Alpha-cursus?
* Bidden voor deelname van mensen
* De deelnemers en het werk opdragen in uw gebeden
* Zelf deelnemen of andere doorverwijzen naar de Alpha-cursus
* Helpen met koken
Het is fijn om met elkaar als gemeente op weg te mogen zijn tot eer en zegen van God.
 
Aanme