Home
Home
datum tijd  
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
maandag 21 jan. 20:00-22:00 * Overleg Kindernevendienst
  20:00-22:00 * Ouderlingenberaad
dinsdag 22 jan. 10:30-12:00 * Open kerk voor persoonlijk stil moment 
donderdag 24 jan. 14:00-16:00 * 60+ Kring
  18:30-19:15 * Believe it!
  19:15-22:30 * Bandtime
  * Kerkelijk Bureau: Weekbrief
   inleveren voor 18:00 uur-Arial 10
vrijdag 25 jan. 15:00-16:00 * Gebedskring
19:00 * 'de Buitensluis' weeksluiting 
   afd. Meerzorg, voorg. dhr. P. Reedijk
zaterdag 26 jan. 18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   voorganger dhr. P. Reedijk