Home
Home
datum tijd  
activiteit
elke zondag 09:25 * Gebed voor de dienst
dinsdag 14 aug. 10:30-12:00 * Open Kerk, voor persoonlijk stil moment
donderdag 16 aug.   Kerkelijk Bureau: Weekbrief
       inleveren voor 18:00 uur-Arial 10
vrijdag 17 aug. 15:00-16:00 * Gebedskring
zaterdag 18 aug. 14:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   P.G. Afdeling
   voorganger dhr. P. Reedijk
15:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   Afdeling Meerzorg
   voorganger dhr. P. Reedijk
18:30 * 'de Buitensluis' weeksluiting
   voorganger dhr. P. Reedijk